BIO SPRAY

Kolajen; cilt, tendonlar, bağ dokular, kıkırdak, kemik ve diş gibi insan dokusunun ekstraselüler matrisinde bulunan bir fibröz proteindir.       Tüm insan vücudundaki proteinlerin % 25’ini oluşturur. Kolajen; yara iyileşmesinin biyolojik sürecinde önemli bir rol oynar. Doku onarım sürecini güçlendirir.

Kolajenin mekanik tesiri aşağıdakileri yapısal olarak destekler ve katkıda bulunur;

• Doku kaybının iyileşmesinde skaffold görevi yapar.

• Birçok hücre proteininin sentez, migrasyon ve diferansiyasyonunu kontrol eder.

• Doğal kollajen, granülasyon dokusu ve fibroblastların fizyolojik üretimini teşvik eder.

• Pıhtı hücreleri ve pıhtılaşma faktörleri arasındaki teması kolaylaştırır (hemostas).

• Kılcal damarların oluşumunu destekler (anjiyogenez).

BIOPAD® ve BIOSPRAY®’in kullanımının avantajları şu şekilde özetlenebilir:

• Doku kaybı olan yaralarda, yeni doku formasyonunda mekanik bir rol üstlenir ve fibroblastların bağlanmasında yardımcı olur.

• Yaraların rejenerasyonu için ideal yapı şartlarını sağlar.

• Yara iyileşme sürecini  hızlandırır.

• Granülasyon dokusunda oluşacak travmaları engeller.

• Özel formülü sayesinde eksüdasyonu absorbe eder ve kan kaybı durumunda güçlü hemostatik etki gösterir.

• Kullanım kolaylığı...

• Ağrısız uygulama...

• Azaltılmış pansuman sıklığı...

• Ayakta tedavi (akut fazda)...

 

Kullanım Alanları

• Bası yaraları.

• Venöz ülserler.

• Diyabetik ülserler.

• Kaviteli yaralar.

• Donör bölgeleri ve diğer kanama yüzeyleri.

• Cerrahi insizyonlar.

• Lakerasyonlar.

• Lazer sonrası cerrahi.

• Pediatrik yaralar.

• Cerrahi ve travmatik yaralar.